Autopožičovňa

Pri prenájme vozidla sa hradí 1 týždenný nájom dopredu + záloha za vozidlo!
Pokiaľ nájomca nemá dostatočné peňažné prostriedky na zloženie 1 týždenného nájmu a zálohy za vozidlo, je povinný pracovať pre našu spoločnosť! V tomto prípade, je možné si vozidlo prebrať bez zálohy a 1 týždenného nájmu s mesačnou viazanosťou. (záloha bude splatná v splátkach)
U P O Z O R N E N I E
Vozidlá ponúkame aj pre fyzické osoby a právnické osoby, bez ohľadu na to o aké využitie vozidla ide! Všetky vozidlá majú Povinné zmluvné poistenie a Havarijné poistenie pre účely autopožičovne!

V prípade otázok nás kontaktujte na carrental@taxi24tcs.eu

Dôležité dokumenty k prenájmu vozidiel...