Teší nás že sa chceš pridať ku nám! Avšak ako registrový partner spoločnosti Bolt, kladieme veľký dôraz na bezproblémový chod prevodu.

Ako tvoj nový partner sa musíme uistiť že máš všetky náležitosti s predchádzajúcou flotilou (partnerom) riadne ukončené.

- musíš mať ukončený pracovnoprávny vzťah s predchádzajúcim partnerom.

- musíš mať ukončený iný zmluvný vzťah s predchádzajúcim partnerom.

V prípade otázok / problémov nás kontaktuj na slovakia@taxi24tcs.eu, pokiaľ máš všetky horeuvedené náležitosti riadne ukončené a tvoj súčasný partner nesúhlasí s prevodom!

Všetky ostatné náležitosti vybavíme k spokojnosti oboch strán. (aj v prípade že chceš od nás odísť)

TLAČIVO MUSÍ BYŤ PODPÍSANÉ FLOTILOVÝM MANAŽÉROM!

každé nepodpísané tlačivo alebo sfalšovanie pečiatky / podpisu spoločnosti je považované ako trestný čin a vy ako uchádzač natrvalo blokovaný!

Prosím vyplň tlačivo (v prípade prestupu ku nám aj s podpisom predchádzajúcej flotily!) a pošli nám ho na slovakia@taxi24tcs.eu (sken alebo fotografia)