Prestup z/do flotily

Chcem prestúpiť z/do Vašej flotily

Teší nás že sa chceš pridať ku nám! Avšak ako registrový partner spoločnosti Bolt, kladieme veľký dôraz na bezproblémový chod prevodu.

Ako tvoj nový partner sa musíme uistiť že máš všetky náležitosti s predchádzajúcou flotilou (partnerom) riadne ukončené.

- musíš mať ukončený pracovnoprávny vzťah s predchádzajúcim partnerom.

- musíš mať ukončený iný zmluvný vzťah s predchádzajúcim partnerom.

V prípade otázok / problémov nás kontaktuj na podpora@taxi24sk.sk, pokiaľ máš všetky horeuvedené náležitosti riadne ukončené a tvoj súčasný partner nesúhlasí s prevodom!

Všetky ostatné náležitosti vybavíme k spokojnosti oboch strán. (aj v prípade že chceš od nás odísť)

Prosím vyplň tlačivo a pošli nám ho späť. (sken alebo fotografia)